ANBI

SPRING Performing Arts Festival (Stichting Moderne Dans en Beweging)

RSIN: 64 17 711

Postadres: Postbus 111, 3500AC Utrecht
Bezoekadres: Ganzenmarkt 14, 3512 GD Utrecht

Doelstelling: SPRING is een toonaangevend internationaal platform voor nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse podiumkunsten (dans, theater en mengvormen) en is actief in het stimuleren van groei en ontwikkeling van jonge, veelbelovende kunstenaars, van theater en dans als kunstvormen en van het publiek.

Beleidsplan 2013-2016

Bestuur
Dhr Max Merkx (voorzitter)
Dhr Cees Vernooij (penningmeester)
Mw Hiske Arts
Mw Barbara van Lindt
Mw Lisa Skwirblies

Het beloningsbeleid:
Bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld. Het beloningsbeleid voor het personeel is gebaseerd op de CAO voor Podia.

Jaarverslag SPRING 2015

Jaarrekening SPRING 2015

Kunstenplan SPRING 2017 - 2020